روز واقعه

هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.


اطلاعات بیشتر

نمایش رادیویی روز واقعه بر گردان رادیویی از فیلم روز واقعه نوشته بهرام بیضایی است که : روایت مردی تازه مسلمان به نام شبلی است

که صدای هل من ناصر ینصرنی امام خود را می شنود و با شنیدن خبر شهادت مسلم مجلس عروسی خود

را ترک می کند که در بین راه با مشکلاتی روبرو میشود ...

نمایش رادیویی «روز واقعه»

قسمت اول

دانلود

حجم (کیلو بایت) 2,182

------------------------

قسمت دوم

دانلود

حجم (کیلو بایت) 2,088

------------------------

قسمت سوم

دانلود

حجم (کیلو بایت) 2,769

------------------------

قسمت چهارم

دانلود

حجم (کیلو بایت) 2,690

------------------------

قسمت پنجم

دانلود

حجم (کیلو بایت) 2,828

------------------------

قسمت ششم

دانلود

حجم (کیلو بایت) 2,623

نقد و نظرات

نوشتن نقد و نظر

روز واقعه

روز واقعه

نوشتن نقد و نظر