شاخه‌ها

نسخه DVD شهری در آسمان

با خرید این محصول شما می توانید تا 350 امتیاز باشگاه مشتریان. سبد شما در مجموع 350 امتیاز دارد که می تواند به کوپن تخفیف تبدیل شود 70 تومان.


3,500 تومان

اطلاعات بیشتر

سید مرتضی آوینی

سال انتشار: 1359

قيمت: 3500

مدت: 0:57:0

فرمت: DVD

نوبت انتشار: 2

مقاومت در خرمشهر، از بيستم شهريور 1359 در مرز شلمچه شروع شد و تا چهارم آبان همان سال كه ارتش عراق شهر را كاملاً اشغال كرد ادامه يافت. در اين 45 روز، جوانان خرمشهر و مردمي كه از شهرهاي دور و نزديك خود را به آنجا رسانده بودند، به همراه اندك نظامياني كه با وجود تهديد هاي مقامات بالاتر، ماندن در خرمشهر را بر رفتن ترجيح داده بودند در برابر هجوم دشمن مقاومتي ك منظير نشان دادند. در مجموعه ي «شهري در آسمان » دو نفر از بازماند ههاي جمع ديروز خرمشهر، ماجراهايي از اين نبرد را روايت مي كنند. اولي كه حدود چهل سالي دارد و برف پيري هم روي موهايش نشسته، محمد نوراني است؛ فرمانده گروه كوچكي از مدافعان شهر. و دومي كه جواني سبزه رو با لهجه اي محلّي است، سيد صالح موسوي است كه آن روزها 17 سال بيشتر نداشته است. اين دو، به عوض همه ي دوستان و رزمندگان آن روزها، حكايت هايي از مقاومت شهري خرمشهر در آن سا لهاي دور تعريف مي كنند؛ داستان خرمشهر را؛ اما نه آن شهري كه مي شناسيم. شهري كه هست و نيست. هست؛ كه در حقيقت امر از گذشته ي شهر هي چچيز ماندگارتر از ساكنان آن روزهايش نيست. و نيست؛ چرا كه به ادراك ظاهري در نم يآيد: شهري است در آسمان.

نقد و نظرات

نوشتن نقد و نظر

نسخه DVD شهری در آسمان

نسخه DVD شهری در آسمان

نوشتن نقد و نظر

سایر محصولات این شاخه: