شاخه‌ها

لوح تصویری بوستان آیات 4

با خرید این محصول شما می توانید تا 300 امتیاز باشگاه مشتریان. سبد شما در مجموع 300 امتیاز دارد که می تواند به کوپن تخفیف تبدیل شود 60 تومان.


3,000 تومان

اطلاعات بیشتر

لوح تصویری بوستان آیات 4

  •  دوره تصویری تلاوت تحقیق درسی کل قرآن کریم
  •  تلاوت تحقیق درسی کل قرآن کریم با صدای استاد محمود خلیل ا لحصری
  •  4 دوره ترجمه فارسی قرآ ن کریم از اساتید : مکارم شیرازی، آیتی، مهدی الهی قمشه ای ، معزّی
  •  2 دوره ترجمـه انگلیسـی قرآن کریم با ترجمه : یوسفعلـی و شـاکر
  •  ا مـکا ن ا نتخاب آ یات شـریفه به دو طریـق سـوره و جـزء مورد نظر
  •  متن قرآ ن کریم با خط عثما ن طه
  •  پـخش دعا ی خـتم قرآ ن کریـم

نقد و نظرات

نوشتن نقد و نظر

لوح تصویری بوستان آیات 4

لوح تصویری بوستان آیات 4

نوشتن نقد و نظر

سایر محصولات این شاخه: