شاخه‌ها

قمه‌ زنی زخمی بر چهرۀ تشیع

با خرید این محصول شما می توانید تا 800 امتیاز باشگاه مشتریان. سبد شما در مجموع 800 امتیاز دارد که می تواند به کوپن تخفیف تبدیل شود 160 تومان.


8,000 تومان

اطلاعات بیشتر

مؤلف در این کتاب، کوشیده تا در سه فصل، به بازخوانی تاریخ و خاستگاه قمه­زنی، دیدگاه فقها در این موضوع و بررسی آسیب های قمه­زنی بپردازد و با تبیین ادلۀ فقهی، عدم جواز قمه­زنی را ثابت کند و دیدگاه مدافعان این پدیده را ارزیابی و نقد نماید.

نقد و نظرات

نوشتن نقد و نظر

قمه‌ زنی زخمی بر چهرۀ تشیع

قمه‌ زنی زخمی بر چهرۀ تشیع

نوشتن نقد و نظر

سایر محصولات این شاخه: