شاخه‌ها

جامع اصول الفقه

با خرید این محصول شما می توانید تا 3000 امتیاز باشگاه مشتریان. سبد شما در مجموع 3000 امتیاز دارد که می تواند به کوپن تخفیف تبدیل شود 600 تومان.


اطلاعات بیشتر

کتابخانه تخصصی اصول فقه

متن ۴۱۰ عنوان کتاب به زبان فارسی و عربی در ۹۱۴ جلد از ۲۴۰ مؤلف، در موضوع اصول فقه به همراه دسته بندی کتب به صورت گروهی و موضوعی، از جمله مشتمل بر: ۵۸ شرح معتبر بر کتاب های اصولی و ...

زبان واسط کاربری: فارسی, عربی, انگلیسی موضوع: اصول فقه سیستم عامل: ویندوز

نسخه ۲ کتابخانه اصول فقه

محتوا

• متن ۴۱۰ عنوان کتاب به زبان فارسی و عربی در ۹۱۴ جلد از ۲۴۰ مؤلف، در موضوع اصول فقه به همراه دسته بندی کتب به صورت گروهی و موضوعی، از جمله مشتمل بر:

– ۵۸ شرح معتبر بر کتاب های اصولی
– ۱۲ عنوان اصطلاح ‌نامه فقه ی و اصولی
– ۴۰ عنوان كتاب «چاپ سنگی» به همراه امكان نمایش تصو یر متن اصلی

برخی امکانات و قابلیت ها

• دسته بندی کتب در گروه های:

– اصولی
– فقهی و اصولی
– قواعد
– اصطلاحات
– تاریخچه
– متون و تلخیص ها
– متون و ترجمه ها
– متون، تعلیقه ها، شروح و حواشی
– تقریرات و محاضرات
– متون تصویردار
– زبان
– موضوع

• دسته بندی موضوعی کتب، به صورت:

– مبادی
– مباحث الفاظ
– امارات و حجج
– قیاس
– استحسان
– مصالح مرسله
– سد و فتح ذرایع
– اصول عملیه
– تسامح در ادله سنن
– قواعد
– تعارض ادله و امارات
– اجتهاد و تقلید

• ارتباط متن کتب برنامه با آیات قرآن کریم و نیز شروح و ترجمه ‌های آن ها
• ارائه قابلیت‏ ها ی ویژه ، چون:

– چند سندى در بخش نمایش و جستجو
– گروه بندی چند سطحی در قسمت دامنه کتب
– امكان محدود كردن فهرست‌ های درختی و گزینشی در قسمت نمایش و جستجو
– نمایش یا عدم نمایش اعراب و سرصفحه

نقد و نظرات

نوشتن نقد و نظر

جامع اصول الفقه

جامع اصول الفقه

نوشتن نقد و نظر