Categories

در محضر قرآن

با خرید این محصول شما می توانید تا 1500 امتیاز باشگاه مشتریان. سبد شما در مجموع 1500 امتیاز دارد که می تواند به کوپن تخفیف تبدیل شود 300 تومان.


15,000 تومان

اطلاعات بیشتر

در محضر قرآن» عنوان مجموعه ی حاشیه ی لغوی-ادبی قرآن کریم است که به وسیله ی استاد حمیدرضا مستفید در حال نگارش است. از این مجموعه تا کنون دو جلد به چاپ رسیده است؛ یکی مربوط به اجزاء 26 تا 30 قرآن کریم (اولین جلدی که به چاپ رسید) و دیگری سوره های حمد تا آل عمران. جلد دوم (سوره های نساء تا اعراف) نیز در حال طی مراحل ویرایش و آماده سازی است.

هر جلد از این مجموعه شامل چهار بخش است: آیات قرآن، ترجمه ی آیات، حاشیه، توضیحات تکمیلی.

حاشیه شامل توضیحات لغوی-ادبی آیات موجود در صفحه است، و تا جایی که امکان داشته، توضیحات در همین حاشیه گنجانده شده است. در مواردی که حجم صفحه اجازه ی توضیحات بیشتر را نمی داده، توضیحات در بخش «توضیحات تکمیلی» که بخش انتهایی کتاب است،ادامه یافته است. ترجمه ی آیات نیز بر اساس همین دو قسمت نوشته شده است.

 

توضیحات موجود در کتاب، برگرفته از کتب معتبر و دست اول لغت، صرف و نحو، اعراب القرآن و تفسیر است. در موارد مورد نیاز، از کتب مربوط حدیثی، فقهی و... نیز استفاده شده است. برخی از منابع مورد استفاده در این کتاب، عبارتند از: کتاب العین، فقه اللغة، جمهرة اللغة، تاج العروس من جوامع القاموس، جامع الدروس العربیة، اعراب القرآن و بیانه، الدر المصون، المیزان فی تفسیر القرآن، التحریر و التنویر، سمیر الطالبین فی رسم و ضبط کتاب المبین، تفسیر الصافی، تفسیر القمی و...

این توضیحات، بسیار محققانه و با دقتی که از نویسنده ی توانا و با سابقه ی آن انتظار می رود، تدوین شده و خواننده را در فهم معنای لغات، قانع می کند.

این مجموعه اگرچه برای مخاطب عام نوشته نشده، اما برای عموم مردم نیز قابل استفاده است.

نقد و نظرات

نوشتن نقد و نظر

در محضر قرآن

در محضر قرآن

نوشتن نقد و نظر

30 سایر محصولات این شاخه: