شاخه‌ها

توحید

با خرید این محصول شما می توانید تا 700 امتیاز باشگاه مشتریان. سبد شما در مجموع 700 امتیاز دارد که می تواند به کوپن تخفیف تبدیل شود 140 تومان.


7,000 تومان

اطلاعات بیشتر

کتاب توحید در بردارنده عناوینی همچون: «واسطه محکم برای نجات، شرافت برای فهم توحید خداست، بدن همه ما از خاک است، حجاب بر چشم دل، حرکات کمی و کیفی نشانه محرک دانا، در لبها و دهان و دندان اندیشه کن، میزان حق برای خودخواه خود است، از اثر پی به مؤثربردن سواد نمی‌خواهد، کرات و ابرها مسخر اراده اویند، ریاکار حتما مشرک، انسان موجودی فوق‌العاده، ساعتی اندیشه در عظمت آفرینش، قدرت‌نمایی در خطوط بندانگشتها، تسبیح ملکوتی را گوش ملکی نمی‌شنود و آیا حرکت کواکب بدون هدف است» است.

 

ذیل عنوان ریاکار حتما مشرک است می خوانیم: «بعضی در شرح نهج‌البلاغه اخلاص رب و برخی اخلاص در عبد و بعضی ترک ریا گرفته‌اند همه اینها هست، همین موضوع ریا را متوجه شوید اگر کسی عبادتی را برای نشان‌دادن به دیگری بجای آورد الآن نه خودش خالص شده و نه خدا را خالص دیده است خودش خالص نشده و چون هنوز مشرک است برای غیر خدا عبادت می‌کند و خدا را خالص ندیده چون برای نمایش به کسی جز خدا عبادت می‌کند محال است کسی خدا را حاضر و ناظر ببیند آن وقت برای غیر او عبادت کند، در حضورش برای دیگری بندگی کند.

 

نگارنده در کتاب توحید مطالبی را در رابطه با «حلم خدا و کفر و جهل بشر، به آفرینش خود و خوراکت بنگر، یقینی که به شک از بین نرود لازم است، از اسلام به ایمان برسید، مقصود از حجاب اکبر بودن علم، قرب حق آرزوی مشتاقان، امنیت نتیجه ایمانست نه دانش تنها، اخلاص در بندگی و چشمه‌های حکمت، فساد از تعدد و صلاح از وحدتست، تسبیح تکوینی گواهی به حکمت خداست، حلول و اتحاد کفر است، محال است خدا شریک داشته باشد، وحدت خالق از وحدت خلق، پیدایش و بازگشت همه از خدا و به خداست، گواهی دانایان به وحدانیت حق و شرح صدر و نشانه‌های آن» به نگارش درآورده است.

 

نویسنده در بخش تسبیح تکوینی گواهی به حکمت خداست، نوشته است: «چندین جای از قرآن مجید راجع به تسبیح موجودات سخن رفته است، تسبیح کردن همه اجزاء عالم هستی از عرش تا فرش را یادآور شده است، تمام مراتب خلقت، خدا را می ستایند تسبیح تکوینی عقلی که راجع به معرفت استدلالی ما می‌شود این است که هر عضوی از عالم ـ هر موجودی از موجودات گواه است بر اینکه سازنده من دانا و توانا است هر موجودی وضع و خاصیتش گواه صادقی است بر اینکه  سازنده‌اش نقص ندارد هر چیزی‌ را بجای خودش قرار داده است.»  

 

عناوینی نظیر «هستی مطلق قابل تعدد نیست، از احاطه نفس احاطه رب را می‌فهمیم، برگشتن تصمیم‌ها راه خداشناسی، منتهای قرب عبد به برکت نوافل، خدا در صفات نیز همانند ندارد، هیچ‌کس استحقاق ذاتی حمد ندارد، کارهای غیر اختیاری بشر، بشر به واسطه اراده به کمال می‌رسد، هر جا علم و قدرتیست از خداست، غفلت از حق سبب نزاع‌هاست، جان‌گرفتن کار جان‌دهنده است، دوستی خدا در هر حال، دوام بندگی مقامی بس والا، با مالک دیدن خدا انفاق آسان می‌شود، از احاطه نفس احاطه رب را می فهمیم، پرخوری فهم را می‌کاهد، همه علوم به طور اجمال در بشر نهفته است، درازی آرزو کور و کر می‌کند، جوان بیکار مورد خشم خداست، انسان میان دوراهی و ناکامی زندگی را تلخ می سازد.» در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته است.

 

در بخشی از احاطه نفس احاطه رب را می فهمیم، آمده است: «چون فهم ما کوتاه است با مثال مطلب را نزدیک می‌کند: من عرف نفسه فقد عرف ربه کسی که نفس خودش را شناخت پروردگارش را شناخته است احاطه نفس را که عرض شد اگر درک کرد پی به احاطه رب می‌برد وقتی می‌بیند نفسش مدیر و مدبر است، تدبیر بدن با نفس است، اگر عارضه‌ای پیش آمد در مقام دفاع و بعد معالجه بر‌می‌آید تمام اینها نمونه کوچکی است برای دانستن معیت قیومیه خداوند که جدائی ندارد بینونت او را منعزل نمی‌کند بلکه الحی القیوم قوام و پایداری هر موجودی به وجود اوست.

 

چاپ یازدهم کتاب توحید اثر شهید آیت‌الله سیدعبدالحسین دستغیب از سوی انتشارات اسلامی در 232 صفحه در قطع رقعی و با شمارگان 1000 نسخه به انتشار رسیده است

نقد و نظرات

نوشتن نقد و نظر

توحید

توحید

نوشتن نقد و نظر

سایر محصولات این شاخه: